Poslovanje in delovanje vzgojno-izobraževalnih zavodov je vedno znova podvrženo spremembam aktualne zakonodaje in izvajanju novih oziroma spremenjenih predpisov ter soočeno tudi z vabljivimi poslovnimi priložnostmi iz področja tržne dejavnosti zavodov. 
Družba Šolski pravni servis d.o.o. zato za vas vsakodnevno spremlja spremembe zakonodaje, pomembnejše občinske odloke, odprte javne razpise in druge aktualne informacije v zvezi s poslovanjem zavodov in vas zgolj za 25,00 EUR mesečno enkrat tedensko preko elektronske pošte obvešča o vseh novostih. Naročilo na navedeno storitev je enostavno – telefonsko, po pošti ali e-pošti, lahko pa tudi preko spletnega obrazca na naši spletni strani. 

 
domov

aktualno