Družba Šolski pravni servis, d.o.o. je ustanovljena z namenom zagotoviti celoten pravni servis javnim in zasebnim zavodom s področja predšolske vzgoje, osnovnega, srednjega, višjega strokovnega in glasbenega šolstva ter zavodom, ki izvajajo prilagojene programe za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami, kot tudi vsem drugim zavodom, ki izvajajo javno službo na podlagi javnega pooblastila ali koncesije.

Družba Šolski pravni servis je specializirana kot ponudnik pravnih storitev s celotnega področja šolskih predpisov, zavodom pa se zagotavljajo celovitejše in predvsem kakovostnejše pravne storitve, saj delovno področje družbe ne obsega le strogo šolskega prava, pač pa svojim strankam nudi pravne storitve tudi na področju delovnega, socialnega, stvarnega, obligacijskega, izvršilnega, stečajnega, kazenskega, javnega in upravnega prava.

Naša izkušena ekipa pravnih strokovnjakov se odlikuje v hitri odzivnosti, kvalitetnih in cenovno prijaznih storitvah, odkritemu in zaupljivemu odnosu do svojih strank, neprestanemu spremljanju sprememb predpisov ter problematike s področja šolstva, predvsem pa v predanosti svojemu delu.

Verjamemo, da vas bomo s svojim profesionalnim pristopom in delom prepričali v dolgoročno in celovitejše poslovno sodelovanje, saj menimo, da vam s svojim specializiranim znanjem, bogatimi izkušnjami, poznavanjem različnih pravnih področij in s sodelovanjem s posameznimi strokovnjaki, lahko nudimo kvalitetne pravne storitve.

Nataša Podgornik, uni. dipl. prav., direktorica

 

domov

predstavitev